„Логистикс Консултинг Интернешънъл Куолити" ЕООД

Специализирана фирма за извършване на логистични и спомагателни услуги.

Нашата практиката в областта на изземванията датира от 1994 година.

Услугата, която предлагаме, се характеризира с добре организиран процес, стриктно спазване на изискванията на нашите възложители и на закона и регулярно представяне на обратна информация към възложителя. Предлагаме комплексна услуга по локализиране, контрол и транспортиране на активите до указания от нашия клиент адрес, с което улесняваме организирането на последващото складиране и ремаркетинг на активите. С цел добро управление на качеството на предоставяната от нас услуга, всички наши служители и сътрудници се запознават с процедурата ни и с изискванията на нашите клиенти и подписват декларация за конфиденциалност. 

Човешките ресурси, с които разполага „Логистикс Консултинг Интернешънъл Куолити" ЕООД, са значителни и правят възможно осъществяването на нашата специфична дейност. Компанията разполага с постоянни служители, със служители на граждански договори, както и с развита мрежа от офиси на територията на страната, в следните градове: София, Монтана, Враца, Видин, Плевен, Ловеч, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново.

Наши консултанти са професионалисти, водещи имена в българския банков сектор, в сектора на услугите, адвокати, нотариуси и други.

По отношение на информационната си обезпеченост компанията работи със собствена база данни, с правноинформационна система, както и със собствени източници на информация от различни сфери на обществото. Процесът се управлява чрез адекватни процедури и най-добри практики. Информационното ни обслужване  се обезпечава чрез добре структурирана база данни. В процес сме на избор на CRM (Customer Relationship Management) софтуер.

Наши клиенти са банки, лизингови дружества, търговски компании и частни съдия-изпълнители, дейността на които налага необходимостта от подобен род услуги и които не разполагат с необходимия капацитет, за да ги осъществяват сами.

Отзивите по отношение на качеството на нашите услуги, са отлични.

Поради подписани споразумения, включващи клауза за конфиденциалност на информацията, не можем да ви предоставим пълен списък с нашите клиенти.  Ще спазим същото правило за конфиденциалност и спрямо вас. С действията си няма да застрашим добрата репутация на вашата компания. Сред клиентите, които бихме могли да посочим, са: И Еф Джи Лизинг ЕАД и И Еф Джи Ауто Лизинг ЕООД, членове на Юробанк И Еф Джи Груп, Хипо Алпе-Адриа-Лизинг ЕООД и Хипо Алпе-Адриа-Аутолизинг ЕООД, членове на Хипо Алпе Адриа Груп, Ти Би Ай Лизинг ЕООД, членове на TBIF Financial Services Group, Тони Консулт ООД и т.н.

Поверявайки на нас, професионалистите, тези отговорни задачи, клиентите ни спестяват време и усилия и получават високо качество на обслужване и гаранция за конфиденциалност. 

Наше мото е да оправдаем доверието на клиентите си и да запазим техните интереси чрез предлагане на високоефективен комплекс от услуги.